Klachten regeling

Klacht over de geleverde zorg? Het is prettig als het contact met je verloskundige/echoscopiste deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg.

Procedure
1. Bespreek je klacht.
Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het de zorgverlener. De zorgverlener neemt graag de tijd om rustig met je te praten.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in.
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Lukt het niet om er samen met de zorgverlener uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris waarbij je zorgverlener is aangesloten. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl
De zorgverlener probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Als je er met de zorgverlener en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Regionaal Tuchtcollege voor gezondheidszorg
Het tuchtcollege beoordeelt of je zorgverlener heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan de aangeklaagde een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd zijn beroep uit te oefenen.

Algemene voorwaarden

maak hier uw online afspraak

Maaskant-Erf 18
3315 KK Dordrecht
078 - 622 4193 / e-mail

4D echo dordrecht