Medische echo's bij echopraktijk Dordrecht
Echopraktijk Dordrecht maakt voor verschillende verloskundigenpraktijken in de regio medische echo's die tijdens de zwangerschap gemaakt kunnen worden. Een sterke en goede samenwerking in de eerste lijnsverloskundige zorg zien wij als een meerwaarde voor de zwangere. Door met dezelfde programmatuur te werken als de verloskundigen gebruiken is de overdracht van het onderzoek snel en veilig.

Al onze echo's worden uitsluitend gemaakt door gediplomeerde echoscopistes. Als we naar je kindje kijken vinden we het niet alleen belangrijk dat de echo's van hoge kwaliteit zijn maar ook dat er oog is voor de jonge moeder en het gezin achter de dikke buik. Wij vinden het belangrijk voldoende uitleg te geven tijdens het onderzoek en je de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Dat maakt dat een medische echo niet alleen een onderzoek is maar ook een momentje samen met je kindje.

Afspraak maken
Je kunt je echo inplannen middels onderstaande digitale agenda. Heb je vragen over het onderzoek dan kun je je wenden tot je verloskundige. Het is belangrijk dat je het juiste echo onderzoek selecteert, dit is bepalend voor de duur van het onderzoek. Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden 48 uur voorafgaand aan het onderzoek. Afmelden kan uitsluitend telefonisch of door het sturen van een email.

Voor alle medische echo's hebben wij een verwijzing nodig van je verloskundig hulpverlener. Heb je geen verwijzing van je arts/verloskundige dan dien je het onderzoek zelf te betalen. Je kunt de factuur dan zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

Counselings gesprek
Kijk op onderstaande link om te zien wat u van het counselingsgesprek kunt verwachten. Maak daarbij eventueel gebruik van de keuzehulp. Gebruik maken van prenatale screening is altijd een vrije keuze en behoort daarmee niet tot standaard verloskundige zorg.

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/gesprek-zorgverlener

Eerste Trimester SEO (13 weken echo)
Het eerste trimester SEO is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopist of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen - zoals een open schedel of groot defect in de buikwand - kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. 

https://www.pns.nl/13-wekenecho

Tweede Trimester SEO (20 weken echo)
Wij bieden het structureel echoscopisch onderzoek aan ook wel SEO of 20 weken echo genoemd. De 20 weken echo (SEO) maakt onderdeel uit van prenatale screenig. Je verloskundig zorgverlener kan je verwijzen voor dit onderzoek nadat er een counselings gesprek heeft plaats gevonden. Met het structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming moet de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond zijn. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor de zwangere en (partner) om de juiste afwegingen te kunnen maken.

https://www.pns.nl/20-wekenecho

Maak hier uw afspraak voor een medische echo

Maaskant-Erf 18
3315 KK Dordrecht
078 - 622 4193 / e-mail

4D echo dordrecht